Marges

1992
Ferro i fusta

1992
Ferro i fusta

1992
Ferro i bronze

1992
Ferro, bronze i plom

1992
Ferro i bronze

1992
Ferro i Bronze

1992
Ferro i bronze